Sberbank CZ nabízí k prodeji IT vybavení

28. 8. 2023

Praha, 29. srpna 2023: Insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová dnes oznámila zahájení výběrového řízení na prodej další části hmotného movitého majetku náležejícího do majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Předmětem nabídky je nejen uživatelská IT technika, ale i síťové prvky a serverové části. Vypořádání prodeje se očekává do konce třetího čtvrtletí 2023.

K prodeji další části hmotného majetku banky přistupuje insolvenční správkyně v rámci procesu zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (dále jen „Sberbank CZ“). Vedle probíhajícího výběrového řízení na prodej nábytku z budovy Aviatica je nyní nabízena k prodeji IT technika pro koncové uživatele (počítače, notebooky, dokovací stanice, monitory, tiskárny) a dále infrastrukturní prvky a serverové části (servery, routery, switche, pokladní tiskárny, profesionální zobrazovače, přístupové body či IP telefony). Přehled prodávaného majetku včetně způsobu a podmínek vyjádření zájmu o účast v tomto výběrovém řízení jsou zveřejněny na stránkách www.sberbank.cz v sekci Ostatní Dokumenty / Prodej hmotného majetku a na internetových stránkách www.ak-luzova.cz.

Potenciální uchazeči o koupi výše uvedeného hmotného majetku musí vyjádřit svůj zájem o účast ve výběrovém řízení. Na základě vyjádření zájmu a splnění stanovených podmínek budou zájemci oprávněni podat nabídku na odkup majetku.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo prodej hmotného majetku kdykoliv změnit, ukončit či přerušit.

 

JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správkyně

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci