Sberbank CZ nabízí k prodeji nábytek z pobočky I. P. Pavlova

24. 8. 2023

Praha, 25. srpna 2023: Insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová dnes oznámila zahájení výběrového řízení na prodej další části hmotného movitého majetku náležejícího do majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Předmětem nabídky je nyní nábytek z někdejší pobočky na nám. I. P. Pavlova v Praze.

K prodeji části hmotného majetku banky přistupuje insolvenční správkyně v rámci procesu zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (dále jen „Sberbank CZ“). Předmětem prodeje jsou stoly, kancelářské i konferenční židle, nízké i vysoké skříně, kontejnery a další nábytek z někdejší pobočky Sberbank CZ na nám. I. P. Pavlova v Praze. Přehled prodávaného majetku včetně způsobu a podmínek vyjádření zájmu o účast v tomto výběrovém řízení jsou zveřejněny na stránkách www.sberbank.cz v sekci Ostatní Dokumenty / Prodej hmotného majetku a na internetových stránkách www.ak-luzova.cz. Postupně budou vyhlašována individuální výběrová řízení na prodej dalších částí hmotného majetku Sberbank CZ.

Potenciální uchazeči o koupi výše uvedeného hmotného majetku musí vyjádřit svůj zájem o účast ve výběrovém řízení. Na základě vyjádření zájmu a splnění stanovených podmínek budou zájemci oprávněni podat nabídku na odkup majetku.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo prodej hmotného majetku kdykoliv změnit, ukončit či přerušit.


JUDr. Jiřina Lužová

insolvenční správkyně

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci